:: دوره 33، شماره 2 - ( 1397 ) ::
جلد 33 شماره 2 صفحات 73-89 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی عوامل موثر بر درآمد شهرداری‌ها و ارائه راهبردهای مناسب به‌منظور ایجاد درآمد پایدار
سمیه مسگری1، علی نعیمی صدیق2، محمد عبدالشاه3
1- گروه مهندسی صنایع،دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- گروه کسب‌وکار الکترونیک، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)، تهران، ایران ، naimi@irandoc.ac.ir
3- گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
چکیده:   (1775 مشاهده)
مقدمه: ایجاد ساختاری نظام‌یافته و منسجم در حوزه درآمد منجر به تعیین درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها می‌شود.
اهداف: به‌منظور دستیابی به ساختار مطلوب تأمین منابع درآمدی شهرداری‌ها، بررسی ساختار درآمدی شهرداری‌های کلان‌شهرها می‌تواند به‌عنوان راهنما و الگوی مناسبی برای اصلاح و تدوین ساختار بهینه درآمدی مورد استفاده قرار گیرد. در این بین نکته مهمی که باید به آن پرداخت تناسب وظایف شهرداری و منابع درآمدی آن است. اساساً خدمات و وظایف شهرداری‌ها به علت ویژگی‌ها و خصوصیات خاصی که دارند نمی‌توانند به‌صورت مستقیم از طرف بخش خصوصی ارائه شوند. براین اساس چگونگی و ترکیب تأمین منابع درآمدی شهرداری‌ها به‌منظور ارائه بهینه خدمات مزبور امری ضروری به نظر می‌رسد.
مواد و روش ها: در این پژوهش ابتدا تصویری کلان از مسأله منابع درآمد و مخارج شهرداری‌ها ارائه می‌گردد. سپس به‌صورت موردی با توجه به ویژگی‌های خاص شهر کرج، چارچوبی مطلوب از نظام درآمدی پایدار شهرداری کرج پیشنهاد می‌گردد که با اهداف توسعه پایدار نیز قرابت لازم را داشته باشد. در این تحقیق به‌منظور دستیابی به منابع درآمدی پایدار از پرسشنامه استفاده شده‌است. میزان اهمیت گویه‌ها به‌صورت منطق فازی بیان گردیده ‌است. بعد از غیرفازی نمودن اهمیت هر یک از منابع درآمدی، درآمدها به دو دسته پایدار و ناپایدار تقسیم شده‌اند.
نتیجه گیری: روش فازی نشان می‌دهد که منابع درآمدی عوارض گاز، تلفن، برق و آب‌بهای مشترکین؛ مالیات بر ارزش‌افزوده؛ عوارض بر تولید یا فروش محصولات تولیدی؛ سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز؛ عوارض گذرنامه؛ عوارض جرائم رانندگی؛ عوارض ثبت‌نام آزمایش رانندگی؛ عوارض بر قراردادها نسبت به منابع درآمدی دیگر پایدارتر هستند
واژه‌های کلیدی: درآمد پایدار، منطق فازی، منابع متفرقه، نظام شهرداری، شهرداری کرج
متن کامل [PDF 1174 kb]   (569 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: جغرافیای عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۷/۴/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۶/۲۶
فهرست منابع
1. Ayatollahi, A. (2008). Funds from French local organizations (municipalities, etc.). Paper presented at the First Conference of Municipal Finance, Problems and Solutions, Tehran. (Persian)
2. Basiri Parsa, N., & Akbari, N. (2011). Comparison of existing and desirable situation of Hamedan municipality for efficiency using DEA method. Paper presented at the Second Conference on Urban Planning and Management, Mashhad. (Persian)
3. Dastgerdi, V. (2011). A look at the role of development of urban development agencies in municipal finance. Journal of Urban Economics, 3(12), 47-58. (Persian)
4. Foruzandeh Dehkordi, L., Sabour, M. H., & Kosari, S. (2011). Elaboration of generally eligible public services in Iran and their prioritization by fuzzy method. Modiriat-E-Farda Journal, 10(26), 15-32. (Persian)
5. Ghaledar, H. (2002). Comparison of income sources of municipalities in metropolises of Iran and its physical effects. (Master's thesis), Shiraz University. (Persian)
6. Ghanbari, A., Mousavi, M. N., Saeid Abadi, R., Bagheri Kashkoli, A., & Hoseini Amini, H. (2010). Strategies of enabling municipality's income enhancement in small cities (case study: Zarch). Geography and Environmental Planning Journal, 22(2), 41-58. (Persian)
7. Goldost, M., Allahyari, M. S., & Abedi, M. (2013). Fuzzy screening of educational detternts for rural entrepreneurship development in Guilan province, Iran. Agricultural Education Administration Research, 6(30), 31-43. (Persian) Hamunpad Consulting Engineers. (2004). Ways to increase revenue and reduce costs municipalities. Tehran: Publications of Municipal Organizations.
8. Huang, D. J., Leung, C. K., & Qu, B. (2015). Do bank loans and local amenities explain Chinese urban house prices? China Economic Review, 34, 19-38. [DOI:10.1016/j.chieco.2015.03.002]
9. Ismail-Pour, N., Dehghandekhordi, E., Abdali, S., & Ildromi, H. (2014). A review of the experiences and methods of municipal monetize consolidation, with an emphasis on its sustainability. Paper presented at the International Conference on Civil and Urban Architecture at the Beginning of the Third Millennium, Tehran (Persian)
10. Jamshidzadeh, I. (2000). Property tax, the most important source of municipal revenue in South Asia. The Journal of Municipalities, Publications of the Municipalities of the Country, 3(31), 53-57. (Persian)
11. Jamshidzadeh, I. (2002). Investigating and analyzing the costs and credits of municipalities in the years 56-50 and 79-71. Quarterly Journal of Management and Planning of the Country, 4(13), 28-39. (Persian)
12. Liang, G.-S., & Wang, M.-J. J. (1993). A fuzzy multi-criteria decision-making approach for robot selection. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 10(4), 267-274. [DOI:10.1016/0736-5845(93)90040-Q]
13. Mahdavi, S., Najafi Kaani, A. A., & Mosayebi, S. (2014). Investigation and analysis of the satisfaction rate of the citizens of the city council of the municipality and the yield. Geographical Researches Quarterly Journal, 29(113), 103-122. (Persian)
14. Masoum, J., & Aliabadi, J. (2001). Challenges in urban management. Journal of municipalities, municipal organizations by country Publications, 3(35), 102. (Persian)
15. Moazezimoghdam, H. (2002). Methods of providing municipal revenue. Tehran: Deputy of Planning and Development, Publications of the Organization of Municipalities of Iran. (Persian)
16. Mozaffari, G., Papoli Yazdi, M. H., Vossughi, F., & Hataminejad, H. (2017). Proposal of Financing the Revenue System of Municipalities and Proposing a Framework (Case Study: Tehran Municipality). Geographical Researches Quarterly Journal, 31(4), 24-44. (Persian)
17. Nasr Esfahani, R., Akhundi, N., Shahidi, A., & Shiri, H. (2010). Analysis of the performance of Isfahan municipality in terms of stable and unsustainable revenues (1388-1375) along with offering new solutions. Paper presented at the Third Conference of Municipal Finance, Problems and Solutions, Tehran. (Persian)
18. Nesari, R., Montazeri, R., & Hosseinzadeh, N. (2015). Sustainable financing strategies of Tehran municipality in the five-year plan, emphasizing issued resistive economy policies. Journal of Urban Economics and Management, 3(11), 99-116. (Persian)
19. Razazian, M. (2008). Effectiveness of the income recognition and recognition system. Abstract Tax Administration Meeting (Problems and Solutions). Tehran Municipality Publications, Deputy Finance and Administration. (Persian)
20. Sarkheili, E., & Rafiyan, M. (2009). Pathology of revenues from construction violations in Tehran municipality. Paper presented at the Third Conference of Municipal Finance, Problems and Solutions, Tehran. (Persian)
21. Sharzeyi, G. (2008). Recognition and sustainability analysis of income items of municipalities of the country. International Journal of Urban and Rural Management, 6(20), 23-37. (Persian)
22. Sollivan, A. (2003). Urban conomic. Boston: McGraw-Hill/Irwin.
23. Ziari, K., Mahdi, A., & Mahdian, M. (2012). Study and recognition of financial resources and providing solutions for improving the sustainability of municipality revenues, case study of municipality of Mahabad. Urban Management Quarterly, 11(31), 107-124. (Persian)
24. Ziari, K., Mohammadi, A., & Attar, K. (2011). Study of degree of development of cities in the country and its relation to urbanization rate. Journal of Spatial Planning, 1(3), 1-15. (Persian)XML   English Abstract   Printدوره 33، شماره 2 - ( 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها