زمان پاسخگویی تنها روزهای زوج ساعت 10 الی 12  

   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ارسال مقاله :: پیشکسوتان جغرافیا :: ثبت نام :: تماس با ما ::
:: دوره 30، شماره 2 - ( 6-1394 ) ::
جلد 30 شماره 2 صفحات 85-102 برگشت به فهرست نسخه ها
​سنجش ضریب عمران پذیری روستاهای بزرگ شهرستان روانسر
کیومرث ملکی* 1، دکتر یوسف قنبری2، محسن شایان2، آرزو شفاعتی1
1- گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز،تبریز ،ایران
2- گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران
چکیده:   (989 مشاهده)
هدف پیش رو در روند این تحقیق، بررسی و جستجوی راهکاری برای ممانعت از مهاجرت روستاییان به شهر بوده استکه سالیانه نزدیک به صدخانوار از جمعیت روستاههای این شهرستان به مرکز شهرستان و مرکز استان مهاجرت می کنند.روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی، اسنادی و تحلیلی بوده و جامعه آماری مورد مطالعه روستای بالای 300 نفر جمعیت از شهرستان روانسر، از توابع استان کرمانشاه می باشد. شاخص های مورداستفاده قرار گرفته در این پژوهش، شاخص بهداشتی، آموزشی، ارتباطات جاذبه های گردشگری و زیرساختی می باشد. داده های مورد نیاز با بهره گیری از منابع آماری مربوط به سالنامه آماری سال 1390و مشاهدات میدانی، گردآوری شده است. تکنیک به کار رفته در این مقاله، DC=PF/NFضریب عمران پذیریمی باشد و همچنین از نرم افزارهای Excelجهت تحلیل داده ها و نرم افزار Arc GIS جهت پیاده کردن نتایج پژوهش بر روی نقشه استفاده گردیده است. نتایج تحقیق، نشان دهندۀ شکاف زیاد میان روستاهای مورد تحلیل شهرستان روانسر و توسعۀ نامتعادل در این روستاها، با توجه به شاخص های مورد استفاده است. بر این اساس روستاهای نهرابی حسن آباد و قوری قلعه نسبت به روستاهای دیگرتوسعه یافته تر و ضریب عمران پذیری در این روستاها در بالاترین سطح ممکن قرار دارد و روستاهای دیگر در پایین ترین سطح قرار داشته و سرمایه گذاری در این گونه روستاها احتمالا با شکست مواجه خواهد شد.
واژه‌های کلیدی: توسعه روستایی، سنجش مکانی، توسعه یافتگی، عمران پذیری، روانسر .
متن کامل [PDF 840 kb]   (212 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: جغرافیا (عمومى)
دریافت: ۱۳۹۳/۶/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۳/۹/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۴/۶/۳۰
فهرست منابع
1. آسایش، حسین .( 1383 ). اصول و روش های برنامه ریزی ناحیه ای، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ ششم.
2. ازکیا، مصطفی .( 1387 ). مقدم های بر جامعه شناسی توسعه روستایی، تهران: نشر اطلاعات.
3. استنر جیمز و ادوارد فریمن .( 1375 ). مدیریت، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، جلد دوم، تهران: نشر بازرگانی.
4. امین بیدخت، علی اکبر .( 1385 ). رتبه بندی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان سمنان، مجله آموزش جغرافیا،دوره بیست و یکم، ش 1، دانشگاه سمنان، پاییز.
5. ایران نژاد پاریزی، مهدی و ساسان گهر، پرویز .( 1371 ). سازمان مدیریت از تئوری تا عمل، تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
6. بید آباد، بیژن .( 1362 ). آنالیز تاکسونومی و کاربرد آن در طبقه بندی شهرستان ها و ایجاد شاخص های توسعه جهت برنامه ریزی منطقه ای، سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی.
7. بیلو، پاتریک و همکاران .( 1376 ). راهنمای اجرایی برنامه ریزی استراتژیک، ترجمه منصور شریفی کلویی، تهران: انتشارات غزل.
8. پاپلی یزدی، محمدحسین و ابراهیمی، محمد .( 1385 ). نظریه های توسعه روستایی، تهران: سمت، چاپ دوم.
9. پورمحمدی محمدرضا؛ رنجبرنیا، بهزاد؛ ملکی، کیومرث و شفاعتی، آرزو.( 1391 ). تحلیل توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمانشاه، نشریه علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی فضایی، ش 11 ، صص 25-41
10. حسین زاده دلیر، کریم .( 1386 ). برنامه ریزی ناحیه ای، انتشارات سمت، تهران، چاپ هفتم.
11. حوزه معاونت برنامه ریزی استانداری کرمانشاه .( 1386 ). سالنامه آماری استان کرمانشاه 1385
12. دارابی، حسن و افشیدکیا، بهادر .( 1391 ).کانون های تولید دانش در پروژه های توسعه و عمران روستایی، مطالعه - موردی: طرحهای هادی روستایی، مجله پژوهش های روستایی سال سوم، شماره سوم، پاییز 1390 ، صص 111 -134 .
13. رضوانی، محمدرضا .( 1381 ). سنجش درجه توسعه یافتگی استان های کشور با استفاده از تحلیل تاکسونومی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ش 15 ، صص 75-88
14. زبردست، اسفندیار .( 1382 ). ارزیابی روش های تعیین سلسله مراتب و سطح بندی سکونتگاه ها در رویکرد عملکردهای شهری در توسعه روستایی، هنرهای زیبایی، ش 13 ، صص 33 -45 .
15. زیاری، کرامت الله .( 1386 ). اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای، یزد: دانشگاه یزد.
16. شیخ حسنی، غلامحسن و مهمان دوست، فهیمه .( 1389 ). نقش مشارکت اجتماعی و اقتصادی روستاییان در،طرحهای عمران روستایی؛ مطالعه موردی: دهستان نساء، فصلنامه، علمی – پژوهشی جغرافیایی سرزمین، ش 28 ، صص 109 -124 .
17. ضرابی، اصغر و مولوی، ابراهیم .( 1388 ). تحلیل شاخص های توسعه در شهرستان های استان همدان، نشریه علمی -پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی فضایی، ش 4، صص 80-67
18. علی الحسابی، مهران .( 1381 ). لزوم نگرش نوین در توسعه عمران روستایی، فصلنامه مسکن و انقلاب، ش 100 ، تهران.
19. محمدی، جمال .( 1381 ). تحلیلی بر مفاهیم کمی و نقش آن در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، مجلۀ فضای جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، ش 7، صص 66 -83 .
20. ملکی، کیومرث .( 1391 ). ارزیابی و تحلیل آسیب پذیری کاربری های حساس شهر تبریز از منظر پدافند غیرعامل با تأکید بر بحران زلزله با استفاده از GIS ، طرح تحقیقاتی همکاران بخش دفاع سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
21. ملکی کیومرث، برندکام فرهاد .( 1391 ). دفاع و امنیت شهری از منظر پدافند غیرعامل و خلق فضاهای دفاع پذیر بر پایه شهر امن از گذشته تا به امروز، نشریه سپهر، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ش 81 ، صص 22 -39 .
22. مولایی، محمد .( 1387 ). بررسی و مقایسه درجه توسعه یافتگی بخش کشاورزی استان های ایران طی سا لهای 1373 و 1383 ، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال شانزدهم، ش 63 ، صص 13 -29 .
23. مهندسین مشاور، شهرسازان آذراندیش .( 1389 ). طرح جامع شهرستان روانسر .
24. نسترن، مهین .( 1380 ). تحلیل و سنجش درجه تمرکز و پراکنش شاخص های بهداشتی- درمانی شهر اصفهان، مجله پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، ش 12 ، صص 76-91 .
25. Allen J. Scott and Michael Storper (1990), REGIONAL DEVELOPMENT RECONSIDERED, Lewis Center for Regional Policy Studies niversity of California, Los Angeles. December 1990.
26. Dyson. R.G and Foster. M.J. (1980) Effectiveness in Strategic Planning, European Journal of Operational Research 5 (3), 163-170.
27. Law, C. M. (1993). Urban tourism. London: Mansell.
28. Segra.com.au/segra/enewsletter.html#professional>. Accessed 02.05.08.
29. Steinberg, F. (2005) Strategic Urban Planning in Latin America: Experiences of Building and Managing the Future, Habitat International 29, 69-93
30. Sveen, R. (2008). Key guiding principles for regional development
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Maleki K, Ghanbari Y, Shayan M, Shafaati A. Measuring Coefficient of Development ability of Big Villages of Ravansar. geores. 2015; 30 (2) :85-102
URL: http://georesearch.ir/article-1-176-fa.html

ملکی کیومرث، قنبری یوسف، شایان محسن، شفاعتی آرزو. ​سنجش ضریب عمران پذیری روستاهای بزرگ شهرستان روانسر. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. 1394; 30 (2) :85-102

URL: http://georesearch.ir/article-1-176-fa.htmlدوره 30، شماره 2 - ( 6-1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی Geographical Researches Quarterly Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3858