زمان پاسخگویی تنها روزهای زوج ساعت 10 الی 12  

   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ارسال مقاله :: ثبت نام :: تماس با ما ::
:: دوره 32، شماره 3 - ( 1396 ) ::
جلد 32 شماره 3 صفحات 52-73 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر طراحی فضاهای باز مجتمع‌های مسکونی در ایجاد حسِّ‌دلبستگی به مکان (نمونه مورد مطالعه: مجتمع مسکونی ششصددستگاه در شهر مشهد)
دکتر مسیح الله معصومی1، اسماء میرخطیب2
1- گروه معماری، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
2- گروه معماری، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران ، asmamirkhatib@yahoo.com
چکیده:   (5638 مشاهده)

پیوند بین انسان و مکان یا «دلبستگی به مکان» مبنایی برای ارضای بسیاری از نیازهای انسان به واسطه مکان و معنا بخشی به زندگی برشمرده شده است. به‌ویژه دلبستگی به مکان­های با اهمیت برای انسان که شاخص‌ترین آن‌ها فضای سکونت است. فضاهای باز مابین ساختمان‎های مسکونی بستر پیوند ساکنان با طبیعت و محل گذران اوقات فراغت در مکانِ بیرونی بلافصل خانه است. در این راستا پژوهش حاضر به بازشناسی مؤلفه‌های مؤثر در سازماندهی فضای باز مجتمع‌های مسکونی در جهت افزایش حسِّ‌دلبستگی ساکنین با فضای باز مجتمع می­پردازد. نوع پژوهش، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی – تحلیلی است. گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه­ای – اسنادی و پیمایشی – میدانی و با روش پرسشنامه انجام‌گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، 100 نفر از ساکنین مجتمع مسکونی ششصد دستگاه در شهر مشهد است. برای انجام آمار‌های توصیفی و آمار استنباطی مطالعه حاضر از نرم‌افزار SPSS و رگرسیون خطی استفاده‌شده است. نتایج آزمون نشان از معناداری تأثیر تمامی معیارهای متغیر مستقل (فضای باز مجتمع مسکونی) بر متغیر وابسته (حسِّ­دلبستگی) دارد. به این نحو که هر یک از معیارهای فضای باز، مؤلفه­های سازنده دلبستگی، بیشترین تأثیرگذاری خود را بر معیار فضای سبز؛ و پس‌ازآن به ترتیب، بر معیارهای فضای بازی کودکان، پیاده­راه­ها، مبلمان شهری، مسیرهای سواره و در نهایت فضای نشستن، دارند. راهکارهای طراحیِ ارائه‌شده در این پژوهش کاربردی بوده و می‌تواند راهبردی برای آگاهی طراحان نسبت به چگونگی تأثیر فضاهای باز مجتمع­های مسکونی در جهت افزایش دلبستگی به مکانِ ساکنین را فراهم آورد.
 

واژه‌های کلیدی: حسِّ دلبستگی به مکان، فضای باز مجتمع مسکونی، مجتمع مسکونی ششصد دستگاه، مشهد.
متن کامل [PDF 2588 kb]   (8934 دریافت)    
نوع مقاله: توصیفی و نظرسنجی | موضوع مقاله: تخصصی
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۱۸
فهرست منابع
1. ­ بهزادفر، مصطفی، شکیبامنش، امیر (1387)، جایگاه راهنماهای طراحی در فرایند طراحی شهری، نشریه‌ آرمانشهر، شماره 1، صص 16-1.
2. ­ پوردیهیمی، شهرام (1391)، شهر، مسکن و مجموعه‌ها، آرمان‌شهر، چاپ اول.
3. ­ دانشپور، سید عبدالهادی، سپهری مقدم، منصور، چرخچیان، مریم (1388)، تبیین مدل دلبستگی به مکان و بررسی عناصر و ابعاد مختلف آن، نشریه‌ هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، شماره 38. صص 48-37.
4. ­ رشنو، مژگان، سعیدی‌رضوانی، نوید (1390)، بررسی کیفیت محیط سکونتی در مجتمع‌های مسکونی مطالعه موردی: مجتمع مسکونی میلاد قزوین، ماهنامه اطلاع‌رسانی آموزشی- پژوهشی، سال سوم، شماره 20.
5. ­ زنونی، عباس‌فرخ، شبابی، محمدرضا، مهندسان مشاور باوند (1374)، بررسی خصوصیت‌ها و شاخص‌های مسکن اجتماعی (Clustered Housing)، مجموعه مقالات سمینار سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، دومین سمینار، جلد دوم، وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن)، تهران.
6. ­ سجادزاده، حسن (1392)، نقش دلبستگی به مکان در هویت بخشی به میدان‌های شهری، نمونه موردی: میدان آرامگاه شهر همدان، فصلنامه علمی – پژوهشی مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی باغ نظر، شماره 25، سال دهم، صص 78-69.
7. ­ صادقی‌فرشته، رؤیا، دانشگرمقدم، گلرخ، دژدار، امید (1391)، بررسی رابطه طرح کالبدی در مجتمع‌های مسکونی و حس‌دلبستگی به مکان در بین ساکنین (مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکونی امام خمینی و امام رضا در همدان)، شماره 30، صص 264 – 253.
8. ­ فلاحت، محمد‌صادق (1384)، نقش طرح کالبدی در حس مکان مسجد، نشریه هنرهای زیبا، شماره 22، صص 42-35
9. ­ قاضی‌زاده، سیده ندا (1390)، تأثیر فضای باز مجتمع مسکونی در ایجاد حس‌دلبستگی به مکان (نمونه موردی: مجتمع‌های مسکونی منتخب شهر تهران)، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده معماری، دوره دکتری تخصصی، چکیده تفضیلی رساله دکتری معماری.
10. ­ مرکز آمار ایران (1375).
11. ­ نوذری، شعله (1383)، رهنمودهای طراحی فضاهای باز مسکونی، مجله صفه، شماره 39، تهران، صص 64-45.
12. ­ نوذری، شعله (1381)، رهنمودهای طراحی فضاهای باز محله مسکونی متناسب با شرایط سالمندان و کودکان، تهران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن. صص 97-83.
13. ­ Brower, S. (1988), Design in Familiar Places: What Makes Home Environment Looks Good, Praeger, New York.
14. ­ Giuliani, M. V., Feldman, R. (2003), Place Attachment in a Developmental and Cultural Context, Journal of Environmental Psychology, No. 13, pp. 267-274.
15. ­ Gifford, R. (2002), Environmental Psychology Principles and Practice, Canada, Optimal Books.
16. ­ Halpern, D. (1995), Mental Health and the Built Environment More than Bricks and Mortar? London, Taylor and Francis.
17. ­ Hummon, D. (1992), Community attachment: local sentiment and sense of place, in I. Altman and S. Low (Eds), Place Attachment, New York, Plenum.
18. ­ Hidalgo, M. C., Hernadez, B. (2001), Place Attachment Conceptual and Empirical Questions Journal of Environmental Psychology, Vol. 21, No. 3, PP. 273–281.
19. ­ Hernandez, B. (2001), Place Attachment: Conceptual and empirical questions. Journal of Environmental Psychology, No. 18, PP. 5 – 29.
20. ­ Low, S. M., Altman, I. (1992), Place Attachment a Conceptual Inquiry, In Low, S. M., Altman, I. (Eds.) Place Attachment, New York, Plenum pub, pp. 1-12.
21. ­ Lansing, J. B., Marans, R. W., Zehner, R. B. (1970), Planned Residential Environments, Ann Arbor, Univ of Michigan, Survey Research Center.
22. ­ Lewicka, M. (2010), What Makes Neighborhood Different from Home and City? Effects of Place Scale on Place Attachment, Journal of Environmental Psychology, No. 30, pp. 35-51.
23. ­ Marris, P. (1996), The Politics of Uncertainty: attachment in private and public life, New York, Routledge.
24. ­ Marcus, C.C. (1992), Environmental Memories, In Low, S. M., Altman, I. (Eds.) Place Attachment, New York, Plenum pub.
25. ­ Newell, P.B. (1997), A Cross-Cultural Examination of Favorite Places, Environment and behavior, No. 29, p. 4.
26. ­ Proshansky, H. M., Fabian, A. K., Kaminoff, R. (1983), Place-identity physical World Socialization of the Self, Journal of Environmental Psychology, No. 3, pp. 57-83.
27. ­ Rubinstein, R. L., Parmelee, P. A. (1992), Attachment to Place and Representation of the Life Course by the Elderly, In I. Altman, S. M. Low (Eds), Place Attachment, New York, Plenum pub.
28. ­ Riley, R. (1992), Attachment to the Ordinary Landscape, In I. Altman, S. M. Low (Eds.), Place Attachment, New York, Plenum pub.
29. ­ Stedman, R. C. (2003), Is it Really a Social Construction? The Contribution of Physical Environment to Sense of Place, Society and Natural Resources, No. 16, pp. 671-685.
30. ­ Scannell, L., Gifford, R. (2010), Defining Place Attachment a Tripartite Organizing Framework, Journal of Environmental Psychology, No. 30, pp. 1-10.
31. ­ Tuan, Y.F. (1977), Space and Place the Perspective of Experience, University of Minnesota pub Minneapolis.
32. ­ Waxman, L. K. (2004), More than Coffee an Examination of People, Place, and Community with Implications for Design. Ph.D, Thesis, Florida State University.
33. ­ Williams, D.R., Roggenbuck, J. W. (1989), Measuring place Attachment Some Preliminary Results, In LH.
34. ­ Williams, D.R., Vaske, J.J. (2003), The Measurement of Place Attachment Validity and Generalizability of a Psychometric Approach, Forest Science, Vol. 49, No. 6, pp. 830-840.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Masoomi M, mirkhatib A. The Impact Of Open Spaces Designing To Create place Attachment In Residential Complexes (Case study: sheshsad dastgah residential complexes in mashhad city). geores. 2017; 32 (3) :52-73
URL: http://georesearch.ir/article-1-151-fa.html

معصومی مسیح الله، میرخطیب اسماء. بررسی تأثیر طراحی فضاهای باز مجتمع‌های مسکونی در ایجاد حسِّ‌دلبستگی به مکان (نمونه مورد مطالعه: مجتمع مسکونی ششصددستگاه در شهر مشهد) . فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. 1396; 32 (3) :52-73

URL: http://georesearch.ir/article-1-151-fa.htmlدوره 32، شماره 3 - ( 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی Geographical Researches Quarterly Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4102