زمان پاسخگویی تنها روزهای زوج ساعت 10 الی 12  

   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ارسال مقاله :: ثبت نام :: تماس با ما ::
:: دوره 33، شماره 1 - ( 1397 ) ::
جلد 33 شماره 1 صفحات 124-139 برگشت به فهرست نسخه ها
واکاوی کاربرد اندک روش‌های ترکیبی در پژوهش‌های جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
دکتر محمد حسن یزدانی⃰*1، فرخ طهماسبی2، حسین سعدلونیا2، مریم جامی2
1- گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ، yazdani@uma.ac.ir
2- گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
چکیده:   (3025 مشاهده)

در دهه­ های گذشته و به تبعیت از جنبش روش­شناختی ترکیبی در علوم اجتماعی، فراخوانی گسترده برای استفاده جغرافی­دانان از روش­های ترکیبی به وجود آمده است. این در حالی است که در مطالعات جغرافیایی در ایران بنا به دلایلی این روش  مهجور مانده و استفاده نمی­شود. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر ریشه­یابی علل استفاده اندک از روش تحقیق ترکیبی در بین اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته جغرافیا و برنامه ­ریزی شهری در پنج دانشگاه ایران بود. برای نیل به این هدف از هر دو روش کمّی و کیفی به‌طور متوالی اکتشافی و با اهمیت برابر استفاده شد. در این طرح ابتدا داده­های کیفی گردآوری و تحلیل شد  و سپس در مرحله دوم داده­های کمّی ( به‌عنوان طرح مکملی)، گردآوری و تحلیل شدند. درنهایت، هر دو تحلیل کیفی و کمّی یک­جا مورد تفسیر قرار گرفتند. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید گروه­های جغرافیا و برنامه­ریزی شهری 5 دانشگاه شهید بهشتی، تبریز، خوارزمی، محقق اردبیلی و زنجان بود(دلیل انتخاب این دانشگاه‌ها برای این پژوهش ارتباط نزدیک با اساتید و دانشجویان دوره‌های تکمیلی این دانشگاه‌ها بوده است). در این تحقیق از شیوه نمونه­گیری روش ترکیبی استفاده شد. در بخش کمّی از روش نمونه­گیری تصادفی و تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران استفاده شد. در نمونه­گیری بخش کیفی تعداد 10 نفر از اساتید گروه­های جغرافیا و برنامه­ریزی شهری از دانشگاه‌های موردمطالعه مصاحبه انجام گرفت و در بخش کمّی تعداد 81  نفر با استفاده از روش نمونه­ گیری تصادفی به‌عنوان حجم نمونه از بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی این رشته در این دانشگاه­ها انتخاب شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آزمون تی تک نمونه­ ای استفاده شد. یافته ­های پژوهش نشان داد که عوامل ماهوی روش تحقیق ترکیبی که در این تحقیق عبارت‌اند از: مبهم بودن روش ترکیبی و ناآشنایی اساتید به این روش و همچنین عوامل ساختاری ازجمله سلایق فصلنامه­ ها، کمّی بودن سیستم آموزشی و عدم مقبولیت روش تحقیق ترکیبی در بین اساتید از عوامل تأثیرگذار در استفاده محدود از روش ترکیبی در تحقیقات در بین اساتید و دانشجویان رشته جغرافیا و برنامه­ ریزی شهری است.

© 2018 Geographical Researches

واژه‌های کلیدی: روش تحقیق کمّی، روش تحقیق کیفی، روش تحقیق ترکیبی، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری .
متن کامل [PDF 1062 kb]   (1959 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: جغرافیای عمومى
دریافت: 1396/4/1 | پذیرش: 1397/1/19 | انتشار: 1397/3/29
فهرست منابع
1. استراس، آنسلم،کوربین، جولیت (1385)، اصول روش تحقیق کیفی(نظریه مبنایی)، مترجم بیوک محمدی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
2. ایروانی، شهین (1393)، مقدمه‌ای بر تبیین ماهیت نظام آموزشی و پرورشی در ایران از آغاز دوره مدرن‌سازی تا امروز، پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت، سال 4، شماره 1، صص110-83
3. ببی، ارل (1388)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی. مترجم رضا فاضل، تهران، 1388.
4. بلیکی ، نورمن (1384)، طراحی پژوهش‌های اجتماعی. مترجم حسن چاوشیان، تهران، انتشارات نی، 1384.
5. داندکار، همالاتا (1381) روش‌های کیفی در برنامه‌ریزی شهری، مترجم حسین پیرزاده، مجله جستارهای شهرسازی، سال سوم، پاییز و زمستان 1381، صص 42-38.
6. زاهد بابلان، عادل، معینی‌کیا، مهدی، احمدی، حسن (1394)، تحقیق آمیخته، حلقه مفقوده‌ای در تحصیلات تکمیلی آسیب‌شناسی آن در علوم انسانی، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، شماره 83، صص167-149.
7. شکویی، حسین (1373)، دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری(جلد اول)، تهران، انتشارات سمت.
8. کاپلان، دیوید اچ، ویلر، جیمز اُ، هالووی، استیون آر(1391)، جغرافیای شهری، مترجم حسین حاتمی نژاد،عبدالمطلب برات نیا، تهران، انتشارات سمت.
9. لیندسی، جیمز. ام (1381)، روش‌های تحقیق در جغرافیا، مترجم‌ محمدرضا رضوانی، تهران، انتشارات سمت.
10. محمدپور، احمد (1389) فرا روش بنیان‌های فلسفی و عملی روش تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی و رفتاری، تهران، انتشارات جامعه شناسان.
11. محمدپور، احمد (1392)، روش تحقیق کیفی ضد روش 1 : منطق و طرح درروش شناسی کیفی، تهران، انتشارات جامعه‌شناسان.
12. نجاتی، محمدحسین (1392)، رتبه ١٨ جهانی در «کمیت»، ٣٨ در «کیفیت»، روزنامه شرق، 9 تیر، شماره 1769، تهران.
13. هال، تیم (1392)، جغرافیای شهری، مترجم علیرضا سائلی، الهام امیر حاجلو، ابوالفضل زنگانه، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی.
14. های، ایان (1387) روش‌های تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی، مترجم احمد پوراحمد، محمد اسکندری نوده، تهران انتشارات سمت.
15. Boschman, E.E., Cubbon, E. (2014), Sketch Maps and Qualitative GIS Using Cartographies of Individual Spatial Narratives in Geographic Research, the Professional Geographer, Vol. 66, No. 2, pp. 236- 248.
16. Clifford, N., French, S., Valentine, G. (2010), Key Methods in Geography Second edition, London, Sage.
17. Cope, M., Elwood, S. (2009), Qualitative GIS a Mixed Method Approach, Sage.
18. Creswell J.W. (2009), Research Design Qualitative, Quantitative, Mixed Method Approaches Second Edition, London, New Delhi, Sage Pub.
19. Creswell, J.W, Plano Clark, V.L., Gutman, M.L, Hanson, E.E, (2003), Advanced Mixed Methods Research Design in Tashakkori, A., Teddlie, C. (Eds) Handbook of Mixed Methods in social and Behavioral Research, Thousand Oaks, ca: Sage. pp. 209-240
20. Crooks, A.V., Schuurman, N. (2011), Refining a Location Analysis Model Using a Mixed Methods Approaches: Communities Readiness as key Factor in Siting Rural Palliative Care Services.
21. Gall, M., Gall, J., Borg, W. (2003), Educational Research an Introduction, Boston Allyn and Bacon.
22. Hacking, I. (1983), Representing and Intervening, Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science, Cambridge Cambridge University Pub.
23. Irwin, S. (2008), Data Analysis and Interpretation Emergent Issues in Linking Qualitative and Quantitative Evidence, in Hesse Biber, S.N, Leavy, P (eds) Handbook of Emergent Methods, NewYork, Guilford.
24. Kwan, M-P. (2004), Beyond Differences from Canonical Geography to Hybrid Geographies Annals of the Association of American Geographers, Vol. 94, pp. 756- 763.
25. Limb, M., Dweyer, C. (2001), Qualitative Methodologies for Geographers Issues and Debates. London, Arnold.
26. Meth, P., Cloyment, K. (2009), Researching Men, The Politics and Possibilities of Qualitative Mixed- Method Approach, Social and Cultural Geography, Vol. 10, No. 8, pp. 909-925.
27. Newman, W.L. (2001), Social Research Methods, Boston Allyn, Bacon
28. Valentine, G., Aitken, S. (2006), Approaches in Human Geography, Sage.
29. Valentine, G., Aitken, S. (2014), Approaches in Human Geography, Philosophies, Theories, People and Practice, Second edition, London, Sage.
30. Warshavsky, D. (2014), The Potential for Mixed Methods Results from the Field in Urban South Africa, The Professional Geographers, Vol. 66, No. 1, pp. 160-168.
31. Winchester, H.P.M. (1999), Interviews and Questionnaires as Mixed Methods in Population Geography the Case of Lone Fathers in Newcastle, the Professional Geographer, Vol. 51, No. 1, pp. 60-67.
32. Yeager, D.C., Steiger, T. (2013), Applied Geography in a Digital Age the Case for Mix Methods, Applied Geography, Vol. 39, pp. 1-4.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Yazdani M H, Tahmasebi F, Sadlounia H, Jami M. Exploring the little application of mixed methods in Geography and Urban Planning Researches . geores. 2018; 33 (1) :124-139
URL: http://georesearch.ir/article-1-112-fa.html

یزدانی⃰ محمد حسن، طهماسبی فرخ، سعدلونیا حسین، جامی مریم. واکاوی کاربرد اندک روش‌های ترکیبی در پژوهش‌های جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. 1397; 33 (1) :124-139

URL: http://georesearch.ir/article-1-112-fa.htmlدوره 33، شماره 1 - ( 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی Geographical Researches Quarterly Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4212