:: دوره 36، شماره 2 - ( 1400 ) ::
جلد 36 شماره 2 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
طراحی مدل مکانی ارزیابی حوادث شبکه فاضلاب شهری در شهرهای دارای بافت تاریخی ، نمونه موردی: شهر اصفهان
فرهاد کتیرائی1، علیرضا قراگوزلو2، علی اصغر آل شیخ3، امیرهومن حمصی4
1- گروه سنجش ازدوروGIS،واحدعلوم و نحقیقات،دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران
2- دانشکده مهندسی عمران،آب ومحیط زیست دانشگاه شهیدبهشتی ، a_gharagozlo@sbu.ac.ir
3- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
4- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
چکیده:   (1900 مشاهده)
چکیده
اهداف و زمینه ها:گسترش شهرها در سالهای اخیر باعث افزایش ساخت و ساز های بی رویه در اطراف بناهای تاریخی شده و درنتیجه سبب بروز مشکلاتی از قبیل نشت رطوبت به داخل پی بناهای تاریخی شده است.استان اصفهان با دارا بودن بناهای تاریخی با قدمت بیش از 400 سال اولین شهری است که  شبکه فاضلاب در آن اجراشده است. در سالیان اخیر برخی از این آثار در معرض رطوبت ناشی از تاسیسات قدیمی و فرسوده قرار گرفته اند. بنابراین غلبه بر این مشکل نیازمند طراحی یک مدل مکانی مبتنی بر  فناوری هوشمند دربهره برداری از شبکه فاضلاب شهری می باشد.
روش شناسی: این مدل  براساس تلفیق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) براساس شاخص Getis ord GI* طراحی گردید. پس از ترکیب نتایج حاصل از این تلفیق با انجام نحلیل آماری ، بااستفاده از آزمونهای غیر پارامتری کندال و اسپیرمن حوادث فاضلاب و احتمال وقوع آنها در محدوده بافتهای تاریخی مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: این مدل قابلیت ارزیابی حوادث فاضلاب قبلی وپیش بینی احتمال وقوع حوادث آینده دربافت تاریخی شهرها رادارامی باشد. چنین مدلی یک ماهیت تجربی (Empirical) دارد ودرنتیجه درصورت وقوع هرگونه حادثه درآینده قابل به روز رسانی خواهدبود.همچنین این مدل قابل تعمیم به کلیه شهرهای دارای بافت تاریخی است که نفوذ نم و رطوبت ناشی از شبکه های فاضلاب شهری باعث آسیب دیدگی بناهای تاریخی آنها شده است.تلفیق شاخصGetis ord Gi*و فرایندتحلیل سلسله مراتبی نوآوری ویژه این پژوهش محسوب می شود.
نتیجه گیری:در منطقه مورد مطالعه ، نوع خاک ، زیرساختهای نامناسب ، لوله های فاضلاب فرسوده  قطر کم لوله ها وتراکم جمعیت به عنوان مهمترین عوامل وقوع حوادث درشبکه فاضلاب در منطقه مطالعاتی تعیین گردید.
واژه‌های کلیدی: مدل مکانی، شبکه فاضلاب، سیستم اطلاعات جغرافیایی، بافت تاریخی، شاخص* Getis ord Gi
     
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: برنامه‌ریزی شهری
دریافت: 1399/9/19 | پذیرش: 1399/12/2 | انتشار: 1400/1/6


XML   English Abstract   Printدوره 36، شماره 2 - ( 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها